Bu videoda günlük yaşantımızda bile karşımıza sık sık çıkan Aristo mantığından bahsediyoruz. Peki nedir, mantığın, klasik mantığın ve formel mantığın kurucusu sayılan ve ömrünce “mantık” kelimesini hiç kullanmayan Aristoteles’in, ölümünden 2300 yıl sonra bile yaşamaya devam eden bu mantık formülü? Kaynakça: İlkçağ Felsefe Tarihi Aristoteles, Ahmet Arslan (İstanbul Bilgi Üniversitesi […]

Matematiksel model sonuçları daima makul biyolojik davranış nedir konusundaki sezgiler ışığında gözden geçirilmelidir. Bu değerlendirmede bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, şu olasılıklardan biri üzerinde durulmalıdır: a. Geliştirilen matematiksel modelde bir hata vardır;b. Başlangıçtaki varsayımlar hatalıdır veya çok basitleştirilmiştir;c. Kişinin söz konusu biyolojik alanda ilgili sezgileri yeterince gelişmemiştir.d. Çarpıcı bir yeni ilke […]

Atina’da 2400 yıl kadar önce bir adam çok soru sorduğu için ölüme mahkum edildi. Kalkık burunlu, tombul, biraz da pasaklı Sokrates ender yıkanırdı, görünüşü oldukça çirkindi, parlak bir zekaya sahipti fakat 70 yaşındaydı, yani o da herkes gibi öldürülmek için henüz çok gençti. Gençliğinde Peloponez savaşında Spartalılara karşı savaşan cesur […]

Nietzsche, 15 Ekim 1844’de Röcken kasabasında dünyaya geldi. Babası Lutherci Prostestan bir ailenin mensubuydu ve aynı zamanda köyün vaiziydi. Vaktinin çoğunu Hristiyan değerlerini anlamak ve anlatmak için harcardı. Sessiz ve basit bir yaşantısı vardı. Nietzsche’nin babası Friedrich Wilhelm’ın hizmetkârlarından biriydi. Kralın yaş gününde dünyaya gelen Nietzsche için farklı bir vaftiz […]