Kaos kuramı için araştırmalar yapan bilim insanı ve matematikçi Mandelbrot’un (1924-2010), düşünce dünyasında bir dönüm noktası niteliğinde olan ‘Britanya Sahillerinin Uzunluğu Nedir?’ başlıklı makalesi fizikte ‘Fraktal Geometri’ keşfine yardımcı bir sav olmuştur. Mandelbrot’un böyle bir soruyu analiz etmesi dinleyenleri şaşkına çevirmişti. Kimisi yanıtın apaçık olduğunu düşünürken, kimisi de baştan sona […]

Matematiksel model sonuçları daima makul biyolojik davranış nedir konusundaki sezgiler ışığında gözden geçirilmelidir. Bu değerlendirmede bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, şu olasılıklardan biri üzerinde durulmalıdır: a. Geliştirilen matematiksel modelde bir hata vardır;b. Başlangıçtaki varsayımlar hatalıdır veya çok basitleştirilmiştir;c. Kişinin söz konusu biyolojik alanda ilgili sezgileri yeterince gelişmemiştir.d. Çarpıcı bir yeni ilke […]