Üretim denildiğinde irfanımızdaki tanımı muhtelif karşılıklar bulur. Ekmek üretimi, dolap üretimi, televizyon, telefon, otomobil gibi ekseriyette nesnel ürünlerden oluşan üretim bandı imgelenir. Fakat üretim nesnel olduğu kadar soyut tarafta da gerçekleşir. Taammüden kayda alınmış, kurgulanmış videolar, fotoğraflar, ses kaydı yayınları ve sosyal medyadaki malumatlar bunlara örnek olabilir. Postmodernizm’den önce teknoloji […]