Dataizm, evrenin veri akışından meydana geldiğini ve her olgunun ya da varlığın değerinin veri işleme sürecine yaptığı katkıyla belirlendiğini öner sürer. Dataizm verilerin, fikirlerin, icatların evrensel olduğunu, bunların paylaşılıp işlenerek insanlığın, teknolojinin ve dünyanın daha da gelişeceğini savunur. Dataizm ne liberal ne de hümanisttir, ancak hümanizm karşıtı olmadığının da altını […]